X-Huset – et kultur og medborgerhus båret af frivillige

Her følger en liste over alle de frivillige, som til sammen gør, at vi kan drive et kultur- og medborgerhus i vores lokalområde. Listen indeholder kun de personer, der har ansvaret for et område og dermed kontakten til borgerne. Andre der bidrager til opgaverne er ikke medtaget. Det vil med andre ord sige, at hvis man har spørgsmål eller gode idéer, gerne vil tilbyde sin hjælp, så er alle de, som står på listen altid klar til at tage imod. Det er sjældent, at der er for mange til at løse opgaverne.

Alle områderne dækker primært X-Husets drift. Udover dette er der en række andre ansvarsområder, som varetages af frivillige. Udviklingsrådet vil i nærmeste fremtid udarbejde en liste over alle områder med kontaktoplysninger, således at vi letter kommunikationen mellem alle dem, der arbejder med de forskellige opgaver.

Driftslederen:

Anne Marie Hansen varetager mail- og telefonpasningen. Hendes opgaver bliver at tage imod henvendelser fra kunder, foreninger og privatpersoner, som kommer i huset. Anne Marie vil I samarbejde med Udviklingsrådets kasserer foretage udarbejdelse af lejekontrakter, opkrævning af depositum, fakturering og afslutning.

Fremvisning af X-Huset:

Karen Møller står for fremvisning af X-Huset i forb. m. lejemål.

Heldagsmøder og konferencer:

Karen Møller og Britt Rasmussen står for tilbudsgivning, aftale om og gennemførelse af heldagsmøder og konferencer.

Rengøring:

Karen Møller står for planlægningen af rengøringen 

Vedligehold og oprydning i service skabene:

Ulla Phillip

Pedelfunktionen:

Bent Pedersen og Bo Møller holder tilsyn med huset. Bo Møller tager imod henvendelser fra folk, som opdager fejl og mangler i og omkring huset. Begge to er med til planlægning og gennemførelse af arbejdslørdage i X-Huset.

Varmestyring:

Jørgen Brink sørger for at optimere varmeforbruget i det daglige.

Planlægning af events i X-Huset:

Udviklingsrådets eventgruppe består af Maria Hansen, Eva Andresen, Maja Pedersen, Otto Henningsen og Inge Merete Godsk. Gruppen tager sig af planlægning af et årshjul for kulturelle arrangementer i X-huset, samt organisering af frivillige og gennemførelse af arrangementerne – herunder billetsalg.

Markedsføringen:

Jørgen Fristoft og Steffen Bohnsen udgør markedsføringsgruppen. Denne tilrettelægger markedsføring af X-huset som udlejningssted, vedligeholder X-Husets hjemmeside og optimerer siden i forhold til google-søgninger.

Løbende opslag på www.vesterhaesinge.dk og Facebook:

Dina Hedegaard, Nina Fladegaard og dele af eventgruppen sørger for at bringe nyheder på nettet og lave kampagner for de arrangementer, der afholdes i X-huset.

Nyheder fra div. grupper skal derfor fremsendes til dinahedegaard@gmail.com  

IT-servicering og -udvikling:

Ole Worregaard og Laurits Knudsen er de primære ansvarspersoner.

Fondsansøgninger:

Kristian Petersen vil danne en gruppe, som i samarbejde med Udviklingsrådet skal udarbejde fondsansøgninger om støtte til projekter i lokalområdet.

Økonomistyring – kasserer:

Jørgen Brink er Den selvejende Institution Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd/X-Husets kasserer. Jørgen står for fakturering, bogføring, regnskab, udarbejdelse af budgetter, kalkuler mm.

Udendørs vedligehold:

Uffe Pedersen og Erik Boman står for hækklipning og henholdsvis rivning af gårdsplads.

Vinduespudsning:

Kurt Hansen har ansvaret for pudsning af vinduer i X-Huset.

Plantevæggen i X-Huset:

Karen Møller og Rita Hansen sørger for at plantevæggen altid er frisk. Steen Larsen deltager også her.

Pasning af plantebede og potter udendørs:

Inge Christensen

Pasning af arealet omkring Go’on-anlægget (Udviklingsrådets ansvarsområde):

Birgit og Aksel Jørgensen og Lilly og Erik Rasmussen varetager pasningen af tankanlægget – (ukrudt, tømning af skraldespande etc.)

Caféen:

Per Bertelsen har ansvaret for driften af X-Husets café

Venlig hilsen
Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd/X-Huset

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på