X-Huset og Coronakrisen

 

Da vi i foråret og sommerhalvåret kan konstatere et væsentligt fald i indtægterne på X-Huset, og ikke har udsigt til væsentlige indtægter i efteråret, har Udviklingsrådet besluttet at opsige samarbejdet med vores driftsleder Helle Thygesen.

Helle er opsagt med virkning fra 1/9-2020. Frem til da, skal hun afvikle ferie, og vil stå til rådighed for Udviklingsrådet i august måned.

Udviklingsrådets formand, Hans Christian Balle siger tak til Helle for det engagerede arbejde, hun har lagt i udviklingen af X-Huset. Særligt har Helle sat sit præg på markedsføringen af X-Huset, herunder ny hjemmeside for X-Huset, 3. Halvleg og Facebook. Helle har i sin tid som driftsleder også vist sine evner for struktur, hvilket har været meget værdifuldt i igangsætningen og udviklingen af X-Husets drift.

Udviklingsrådets formand giver endvidere udtryk for, at det økonomiske pres på X-Huset har væltet husets strategi, som handler om vækst i aktiviteterne. Udviklingsrådet har derfor måttet nedbringe omkostningerne, og har nu brug for at tænke grundigt igennem, hvordan X-Huset drives videre. I første omgang vil næstformand Laurits Knudsen være fungerende driftsleder.

Udviklingsrådet har givet sig selv den opgave at gentænke strategien for X-Husets drift. Basis vil være øget brug af frivillige kræfter. Det er målet at nå frem til nogle veldefinerede opgaver/områder, som I som frivillige kan tage ejerskab til. Så meget ved vi lige nu.
Vi har behov for at inddrage alle i udviklingen af en ny strategi. Derfor vil vi indkalde til et borgermøde i begyndelsen af efteråret, hvor vi præsenterer en plan for den vej, X-Huset skal gå.

På Udviklingsrådet vegne Hans Christian Balle

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på