Opstartsmøde – planlægning af “Tour de Vester Hæsinge”
jul05

Opstartsmøde – planlægning af “Tour de Vester Hæsinge”

Traditionen tro afholder Udviklingsrådet og X-Huset “Tour de Vesterhaesinge” sidste lørdag i august – i år den 29. august. Efter en pause i 2018 viste 2019 med al tydelighed, at der er stor opbakning til cykelløbet. Cykelløbet har da også karakter af en byfest for lokalområdet med masser af aktiviteter foruden cykelløbet. Beslutningen om at arrangere Tour de Vesterhaesinge i år har trukket ud på grund af...

Read More
Nyt fra Velkomstgruppen
jul03

Nyt fra Velkomstgruppen

Vores lokalområdet har en meget aktiv og velfungerende velkomstgruppe, som er en del af Udviklingsrådet. Opgaven for gruppen er så vidt det er muligt at blive bekendt med nye tilflyttere, tage ud at besøge dem og byde velkommen, samt overrække dem en velkomstmappe. Velkomstgruppen får til stadighed mange positive tilbagemeldinger på deres arbejde med at byde folk velkommen. Senest i 2019 blev der afholdt 2 arrangementer, hvor alle...

Read More
NYE UDFORDRINGER TIL JER, DER VIL SKABE AKTIVITETER I OMRÅDET
jun28

NYE UDFORDRINGER TIL JER, DER VIL SKABE AKTIVITETER I OMRÅDET

I den nye situation – uden fastansat driftsleder – bliver der mulighed og behov for, at andre træder i karakter. Derfor inviterer vi dig til et møde onsdag den 1. juli  kl. 17.00 i X-Huset. Her vil vi sammen finde ud af, hvilke aktiviteter, X-huset kan tilbyde. Mød op – sammen sørger vi for, at der til stadighed er attraktive aktiviteter for borgerne i X-Huset. På Udviklingsrådet vegne Laurits PS: Hvis du ikke kan komme...

Read More
Nyt udseende til Go’on-anlægget i Vester Hæsinge
jun24

Nyt udseende til Go’on-anlægget i Vester Hæsinge

Stor tak skal lyde til Jørn Bertelsen, Erik Boman og Aksel Nielsen for et veludført og flot arbejde. Fornyelsen af området omkring tankanlægget har givet et væsentligt løft til bymidten. Hans Christian Balle Udviklingsrådet

Read More
Foredrag om Marie Grubbe i V. Hæsinge kirke Tirsdag 16. juni kl. 14.00
jun15

Foredrag om Marie Grubbe i V. Hæsinge kirke Tirsdag 16. juni kl. 14.00

Marie Grubbe var en dansk adelsdame, hvis usædvanlige skæbne har fængslet både historikere, forfattere og læsere siden 1700-tallet. Kvinden, der som ung kunne tituleres Madame, så Frue og til sidste Morlille, nåede alt fra et liv i kongelige gemakker til at blive færgekone – lykkelig til sidst til stor undren for Holberg, der kom forbi. Hun blev født i 1645 som datter af lensmand Erik Grubbe til Tjele øst for Viborg, mister sin mor...

Read More
Konfirmationer i Vester Hæsinge Kirke
jun10

Konfirmationer i Vester Hæsinge Kirke

Konfirmationer i V. Hæsinge Kirke søndag d. 21. juni: Kl. 9.15 konfirmeres Lisa Jane Klingenberg og Lucas Anakin Torndahl. Kl. 10.30 konfirmeres Mia Jul Jensen og Karen Marie Ustad Kallehauge. Kl. 11.30 konfirmeres Sille Louise Lindholm...

Read More
Nyt fra Udviklingsrådet
jun09

Nyt fra Udviklingsrådet

Udviklingsrådet har holdt møde torsdag den 4. juni og ønsker her at formidle nogle vigtige budskaber. X-Huset Udviklingsrådets medlemmer har siden nyheden om opsigelsen af Helle talt med mange borgere i lokalområdet og er ikke i tvivl om, at mange i området viser stor interesse og bekymring for X-Husets fremtid. Vi tager både interessen og bekymringen alvorligt og er i fuld gang med at arbejde os hen mod et forslag til en fornyet plan...

Read More
ORIENTERINGSMØDE I AFTEN D. 9. JUNI I PRÆSTEGÅRDEN AFLYST!
jun09

ORIENTERINGSMØDE I AFTEN D. 9. JUNI I PRÆSTEGÅRDEN AFLYST!

I forbindelse med menighedsrådsvalget 15. sept. 2020 var der oprindeligt planlagt orienteringsmøde i præstegården i aften d. 9. juni kl. 19.00. Det vil med de nuværende forsamlingsrestriktioner ikke være muligt at afholde mødet, som derfor aflyses. I stedet afholdes orienteringsmøde onsdag den 19. august kl. 19.00. Menighedsrådet

Read More
X