Generalforsamling i Hjerterstarter forening

08mar19:00Generalforsamling i Hjerterstarter forening19:00

Om denne begivenhed

Generalforsamling i Vester Hæsinge Hjertestarter tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19:00 – 21:00
Afholdes: X-huset(lille lokale i kælderen)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Forelæggelse af bestyrelses forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
6. Behandling af indkomne *forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år) – (formanden vælges af bestyrelsen)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år
9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant for et år
10. Eventuelt
Mvh Bestyrelsen
*Forslag indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

Mere

Arrangør

Vester Hæsinge Hjertestarter

Gitte Klein tlf, 62612485/28142485 Birkevej 24, 5672 Broby

Learn More