Påskevandring i Gl. Stenderup mere info>>>

22aprHele dagenPåskevandring i Gl. Stenderup mere info>>>(Hele dagen: mandag) Event Type Kirken

Om denne begivenhed

Påskevandring i Gl. Stenderup, 2. påskedag den 22. april
Dagen, hvor Jesus slår følge med to disciple på vejen mod Emmaus, de genkendte ham ikke. Først da
de sidder og spiser sammen, og han bryder brødet, åbenbares det for dem, hvem han er.
Successen med påskevandring fra sidste år gentages. Turen vil sandsynligvis finde sted i Gammel
Stenderup. Nærmere oplysninger meddeles via kirkens hjemmeside, Lokalområdets Nyhedsbrev samt
dagspresse og ugeaviser.

Tidspunkt

Hele dagen (Mandag)

Arrangør

Menighedsrådet

Sognepræst Eva Ladefoged, tlf. 62 63 10 09 Birkevej 16, 5672 Broby

Learn More