Indkaldelse til generalforsamling i X-Huset
mar10

Indkaldelse til generalforsamling i X-Huset

Der holdes ordinær Generalforsamling for X-Huset: Torsdag den 16. marts kl.19.30 i X-Huset store sal. Dagsorden efter vedtægterne: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning fra formanden 5. Regnskab og budget 6. Indkomne forslag 7. Drøftelse af projekter / visioner for aktiviteter i X-Huset 8. Valg til bestyrelsen. 9. Valg af to revisorer. 10. Eventuelt. Forslag, som borgerne ønsker behandlet på...

Læs mere
INVITATION til oplæg og generalforsamling
mar09

INVITATION til oplæg og generalforsamling

INVITATION Det er med stor fornøjelse, at Bakkelandets Lokalråd kan invitere alle til oplæg og generalforsamling: Onsdag den 15. marts 2023, kl. 18.30 i Sandholts Lyndelse Forsamlingshus. Program Sandholt Gods, før, nu og i fremtiden Kom og hør et spændende oplæg fra Harald Kirketerp-Møller, derefter… Vi byder på lidt at spise og drikke, samt… Generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægterne: Velkomst Valg af dirigent Valg af...

Læs mere
Bedre trafiksikkerhed i Sandholts Lyndelse
feb11

Bedre trafiksikkerhed i Sandholts Lyndelse

Bakkelandets Lokalråd har gennem længere tid været i dialog med Faaborg Midtfyn Kommune om trafikforhold og sikkerhed i Bakkelandets fire landsbyer. Og nu er der nyt. I løbet af foråret er det planen, at etableres 2 minus 1 vej på Sandholtvej, gennem Sandholts Lyndelse (se tegning).   Tidligere trafikmålingerne viser, at der er en ret stor andel biler, der kører med for høj fart på strækningen og målet er, at sænke hastigheden på...

Læs mere
Følger du os på Insta og Facebook?
feb05

Følger du os på Insta og Facebook?

Bakkelandet deler gerne oplevelser, indtryk, nyheder og meget mere. Det gør vi her i nyhedsbrevet, på hjemmesiden – men i stort omfang også på Facebook, Instagram og Youtube. Følg os der, Like gerne historierne og Del dem med andre. På den måde kommer spreder vi sammen budskabet om Bakkelandet Fyn – såvel indenfor som udenfor bygrænsen. Og nu spørger du måske, hvordan gør lige det? Og svaret er lige her i nyhedsbrevet,...

Læs mere
Lokale med i Danmarks Naturfredningsforening
nov24

Lokale med i Danmarks Naturfredningsforening

To borgere fra vores lokalområde er kommet med i Danmarks Naturfredningsforenings bestyrelse i Faaborg-Midtfyn. Det står klart efter den seneste generalforsamling i Danmarks Naturfredningsforening, afd. Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Niels Jørgen Langkilde, Sandholt Lyndelse blev valgt som næstformand, mens Heide Maria Baden, også Sandholts Lyndelse, blev valgt til suppleant. De to bestyrelsesmedlemmer fungere som lokale...

Læs mere